Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân tại Vĩnh Phúc 2017

Phóng sự ảnh Xem thêm