Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ sáu của Đại hội XII

Phóng sự ảnh Xem thêm