Bà Trương Thị Mai giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba

Bà Trương Thị Mai giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba

Share This Post