Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng tiếp Đại sứ Ma-lai-xi-a

Thứ năm ngày 1 tháng 9 năm 2016 | 9:40

Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng tiếp Đại sứ Ma-lai-xi-a

(Vietpeace) Ngày 30/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng đã tiếp Đại sứ Ma-lai-xi-a tại Việt Nam Mohd Zamruni Bin Khalid.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng và Đại sứ đã ôn lại quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thảo luận về cơ hội và tiềm năng hợp tác giữa hai nước.


Photo: TV

Đại sứ Mohd Zamruni Bin Khalid bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Ma-lai-xi-a và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Ma-lai-xi-a sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều sự kiện nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước trong thời gian tới

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng giới thiệu với Đại sứ Mohd Zamruni Bin Khalid một số nét về về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt Nam – Ma-lai-xi-a; đồng thời mong muốn Đại sứ Mohd Zamruni Bin Khalid đóng góp ý kiến cho Hội hữu nghị Việt Nam – Ma-lai-xi-a về việc làm thế nào để nâng cao, mở rộng giao lưu nhân dân cũng như tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

Đại sứ Mohd Zamruni Bin Khalid bày tỏ thiện ý sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Ma-lai-xi-a, và làm cầu nối, hỗ trợ Hội hữu nghị Việt Nam – Ma-lai-xi-a tìm kiếm, thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác Ma-lai-xi-a.

Q.Hoa

Share This Post