Chung kết cuộc thi viết luận và thuyết trình: “Tình bạn và tình hữu nghị Việt – Nga”

Chung kết cuộc thi viết luận và thuyết trình: “Tình bạn và tình hữu nghị Việt – Nga”

Share This Post