Category: Đại hội Đảng lần thứ XII

Trao Quyết định kiêm nhiệm Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ và Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản Thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2017 | 9:47 (Vietpeace) Chiều 20/02, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ trao Quyết…

Văn bản pháp quy Thứ tư, ngày 1 tháng 2 năm 2017 | 14:55 Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Giấy Đăng Ký 12/2012/NĐ-CP 01/03/2012 Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 05/2012/TT-BNG 12/11/2012 Hướng dẫn thi hành Nghị định số…