Category: Khu vực Châu Mỹ

Hội Việt – Mỹ Thứ bảy, ngày 1 tháng 11 năm 2008 | 21:23 The Vietnam – USA Society Việt-Mỹ thân hữu Hội, tiền thân của Hội Việt-Mỹ ngày nay được thành lập ngày 17/10/1945, chỉ 45 ngày sau khi đất nước giành được độc lập. Hội là tổ chức hữu nghị song phương đầu…