Category: Việc làm

Bảng giá Thuê người chăm sóc bệnh nhân tại nhà/ tại viện [Theo giờ hoặc 24/24]

Chăm sóc bệnh nhân đòi hỏi người chăm phải có kinh nghiệm, vững các kỹ năng chuyên môn về sơ cứu y tế hay nhận dạng được bất thường của người bệnh. Người chăm sóc phải tận tình, quan tâm chu đáo và thật sự phải chịu khó, chịu cực thì bệnh nhân mới nhanh…