Category: Các tổ chức địa phương

Hội Quốc tế ngữ Việt Nam Thứ bảy, ngày 1 tháng 11 năm 2008 | 15:27 Vietnam Esperanto Association Hội Quốc tế ngữ Việt Nam thành lập ngày 9 tháng 12 năm 1956 tại Hà Nội ban đầu lấy tên là Hội Quốc tế ngữ bảo vệ hòa bình Việt Nam. Hai nhà sáng lập…