Category: Doanh nghiệp xã hội

VSSE: Doanh nghiệp xã hội Bền vững Việt Nam

Song song với sự phát triển của những doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, điện tử,…thì nước ta còn cần rất nhiều những doanh nghiệp xã hội làm những công tác kết nối cộng động và các đoàn thể khác nhau. Chính vì nắm bắt được nhu cầu thiết yếu này mà…