Category: Khu vực Á – Phí

The Viet Nam – Philippines Friendship Association Ngày thành lập: 29/10/2014 Chủ tịch: Ông Vũ Văn Tám, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Chủ tịch:  1. Ông Vũ Quang Diệm, nguyên Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao 2. Ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ 3. Ông Vũ…