Category: Các tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP): Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam

Liên hợp quốc ngoài thành lập rất nhiều tổ chức trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, giáo dục, bảo trợ cho thiếu nhi, phụ nữ,…Còn thiết lập rất nhiều chương trình phát triển, phát động nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ kinh tế – xã hội cho người dân trên toàn thế…