Category: Các hội hữu nghị

Hội Việt – Mỹ Thứ bảy, ngày 1 tháng 11 năm 2008 | 21:23 The Vietnam – USA Society Việt-Mỹ thân hữu Hội, tiền thân của Hội Việt-Mỹ ngày nay được thành lập ngày 17/10/1945, chỉ 45 ngày sau khi đất nước giành được độc lập. Hội là tổ chức hữu nghị song phương đầu…

Hội Quốc tế ngữ Việt Nam Thứ bảy, ngày 1 tháng 11 năm 2008 | 15:27 Vietnam Esperanto Association Hội Quốc tế ngữ Việt Nam thành lập ngày 9 tháng 12 năm 1956 tại Hà Nội ban đầu lấy tên là Hội Quốc tế ngữ bảo vệ hòa bình Việt Nam. Hai nhà sáng lập…

The Viet Nam – Philippines Friendship Association Ngày thành lập: 29/10/2014 Chủ tịch: Ông Vũ Văn Tám, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Chủ tịch:  1. Ông Vũ Quang Diệm, nguyên Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao 2. Ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ 3. Ông Vũ…