Category: Các tổ chức xã hội Việt Nam

Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam: Lợi ích – Tiêu chí hoạt động

Sức khoẻ của con người luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu ở tất cả các quốc gia, từ nước chậm phát triển cho đến các cường quốc. Một quốc gia muốn có được sự phát triển vững mạnh thì việc đầu từ vào y tế và giao dục là điều cần thiết…