Uỷ ban Việt Nam ủng hộ hoà bình, thống nhất Triều Tiên

Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2008 | 21:27

Uỷ ban Việt Nam ủng hộ hoà bình, thống nhất Triều Tiên

The Vietnam Committee Supporting Peace and Unification of Korea

Nhân sự:

Chủ tịch: Ông Trần Thọ Chữ, Anh hùng Lao động

Liên hệ:

Địa chỉ: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 84.4.38464854
Fax: 84.4.37338214
Email: friendshipvietnam@yahoo.com

Share This Post