Báo chí viết về chúng tôi – Vietpeace

Báo chí viết về chúng tôi:

Wikipedia https://vi.wikipedia.org/wiki/Tôn_Quang_Phiệt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tạ_Quang_Ngọc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguyễn_Cảnh_Dinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Đặng_Hồi_Xuân
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tôn_Quang_Phiệt
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tạ_Quang_Ngọc
Leparisien http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/List_of_non-governmental_organizations_in_Vietnam/en-en/
Nuke Viet http://egov-demo.nukeviet.vn/
Mfa http://hanoi.emb.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/162714
Vov https://vov.vn/xa-hoi/cac-cuoc-thi/thi-tim-hieu-quan-he-huu-nghi-viet-trung-153762.vov
https://english.vov.vn/politics/contest-promoting-vietnamchina-friendship-launched-222680.vov
Hồ Chí Minh City http://hufo.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/home
Rudn https://www.rudn.ru/alumni/alumni-association
Thai embassy https://rtehanoi.thaiembassy.org/
Đảng Cộng Sản http://dangcongsan.vn/van-hoc-nghe-thuat/quan-he-viet–my-va-nuoc-my-qua-ong-kinh-cua-cac-nha-nhiep-anh-viet-nam-272454.html
Icnl https://www.icnl.org/resources/research/ijnl/maintaining-firm-control-recent-developments-in-nonprofit-law-and-regulation-in-vietnam
Sindominio https://listas.sindominio.net/pipermail/infos/2004-October/001681.html
Daklak http://lienhiephuunghi.daklak.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=437:l-k-ni-m-55-nam-ngay-thi-t-l-p-quan-h-ngo-i-giao-lao-vi-t-nam-t-i-th-do-vientiane&catid=128:tin-bai-hoa-binh-h-u-ngh&Itemid=606
http://lienhiephuunghi.daklak.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=275:vi-t-nam-d-di-n-dan-nhan-dan-asean-2015-t-i-malaysia&catid=126:tin-bai-s-ki-n-qu-c-t&Itemid=619
Peoplepill https://peoplepill.com/people/ton-quang-phiet
Lecourier https://www.lecourrier.vn/lancement-dun-concours-photographique-sur-les-relations-vietnam-etats-unis/122761.html
Forumvi https://a14toiyeu.forumvi.com/t525-topic
Quảng Trị http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn/tin-tong-hop/don-luc-tai-thiet-kinh-te-mien-trung-sau-bao-lu-lich-su-4433.html
Vĩnh Phúc http://lhhn.vinhphuc.gov.vn/phi-chinh-phu-nuoc-ngoai/cac-danh-muc-du-an-keu-goi
Hà Tĩnh http://thitranthiencam.hatinh.gov.vn/vi/news/
Bạc Liêu https://hhn.baclieu.gov.vn/
CPV http://www.cpv.org.vn/van-hoc-nghe-thuat/-quan-he-viet-my-va-nuoc-my-qua-ong-kinh-cua-cac-nha-nhiep-anh-viet-nam-272454.html
Cần Thơ http://cantho.gov.vn/wps/portal/lhtchn/Home/content/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIdg5yCfC2DjU3M3YzcDBx9zTzDTEIDDQ1MzfQLsh0VAe3h534!/
Bình Phước https://stnmt.binhphuoc.gov.vn/
Quảng Ngãi http://www.quangngai.gov.vn/songv/pages/qnp-bangiamdoc-qnpstatic-58-qnpdyn-0-qnpsite-2.html
Hcmu Law http://hcrc.hcmulaw.edu.vn/index.php?view=weblink&catid=58:mluoidoanhoivn&id=20:lhcactchnvn&option=com_weblinks&Itemid=18
http://hcrc.hcmulaw.edu.vn/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=58:mluoidoanhoivn&Itemid=18
Psend http://www.psend.com/users/ngabatinh/danhba.html
Yp https://yp.vn/nganh-nghe/chua-phan-loai/hiep-hoi-905/
https://yp.vn/listing/lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-viet-nam-vufo-vpdd-phia-nam-5758124/
Tây Ninh https://sotttt.tayninh.gov.vn/
Công Đoàn http://e.congdoan.vn/chien-luoc-quy-hoach/thu-tuong-chi-thi-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-cuoc-cach-mang-cn-lan-thu-4-8.html
Vufo https://vufo.org.vn
World harmonyrun https://www.worldharmonyrun.org/vietnam/news/2012/1105.html
https://www.worldharmonyrun.org/vietnam.html
Ngo Centre https://www.ngocentre.org.vn/content/comingo-vufo-and-paccom
https://ngocentre.org.vn/vi/taxonomy/term/54/sebfm]sund/webfm_send/2067
http://www.ngocentre.org.vn/content/newsletter-1-15-october-2009
Linksonline http://vietnam.linksonline.nl/
Jouwportaal http://vietnam.jouwportaal.nl/
Abolition https://www.abolition2000.org/en/about/member-organizations/
Blogspot https://danlambaovn.blogspot.com/2015/02/toan-thang-at-ve-ta.html
http://vuhuyduc.blogspot.com/2015/02/toan-thang-at-ve-ta.html
http://ntuongthuy.blogspot.com/2015/04/dien-nhan-dan-asean-nhung-tro-lo-cua.html
http://superchanblog.blogspot.com/2009/11/bit-of-history.html
Isgmard http://old.isgmard.org.vn/ISGNetwork_NGO.asp
Tienve https://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=11250
Wiki https://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Tôn_Quang_Phiệt
https://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Tạ_Quang_Ngọc&mobileaction=toggle_view_mobile
https://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Nguyễn_Cảnh_Dinh&mobileaction=toggle_view_mobile
https://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Đặng_Hồi_Xuân
Amchamhanoi https://www.amchamhanoi.com/vietnamesegovernment/
Tri thức công nghệ http://trithuccongnghe.vn/kinh-te/thuong-hieu-duly-vinh-danh-top-10-thuong-hieu-vang-chat-luong-quoc-te-2020-1593.html
http://trithuccongnghe.vn/
Vinades http://egov06.vinades.net/news/
Alumnirussia https://www.alumnirussia.org/associations/vietnam
ICTC Bình Phước https://ictc-binhphuoc.gov.vn/
Tỉnh ủy Bình Phước https://tinhuybinhphuoc.vn/Chinh-tri/De-xuat-xay-dung-khu-do-thi-moi-cong-vien-trung-tam-Dong-Xoai-523.html
Vgac http://www.vgac.net/aboutus-mission/
Hanoi jsg http://hanoijsg.org/hung/webhuuich.htm
Khuyến công Tây Ninh http://khuyencongtayninh.gov.vn/vi/news/tag/quảng-bình
Vietnam uk network https://www.vietnamuknetwork.org.uk/
Trung tâm y tế Uông Bí http://trungtamyteuongbi.vn/vi/
Sổ tay webiste http://sotaywebsite.com/home/Bai-viet/Dien-dan—Mang-xa-hoi/vn?p=135
http://sotaywebsite.com/home/Bai-viet/Dien-dan—Mang-xa-hoi/SPSC-com-vn-161477/vn
Liên minh hợp tác xã Quảng Ninh http://www.lienminhhoptacxaquangninh.com.vn/vi/
Du học Trung Quốc https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/vi/Tôn_Quang_Phiệt
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/vi/Tạ_Quang_Ngọc
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/vi/Nguyễn_Cảnh_Dinh
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/vi/Đặng_Hồi_Xuân
Du học China https://www.duhocchina.com/wiki/vi/Tôn_Quang_Phiệt
Tieng https://tieng.wiki/content/Tôn_Quang_Phiệt/Trang_Chính.html
https://tieng.wiki/content/Đặng_Hồi_Xuân/Trang_Chính.html
DFA http://www.dfa.vn/lien-ket-website
Vanews https://www.vanews.org/2015/04/dien-nhan-dan-asean-nhung-tro-lo-cua.html
Thanbarbershop https://blog.thanbarbershop.com/search?updated-max=2019-11-12T02:08:00-08:00&max-results=10&reverse-paginate=true
Thpt Như Xuân https://thptnhuxuan.edu.vn/
Haikuviet https://haikuviet.com/
Ngân hàng nhà nước tại Khánh Hòa http://sbvkh.gov.vn/vi/news/tin-hoat-dong/cong-doan-nhnn-cn-khanh-hoa-ky-niem-110-nam-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-2020-101.html
Cục thống kê Quảng Ninh http://qso.gov.vn/
Mặt trận tổ quốc http://mattrantoquoc.tuangiao.gov.vn/co-cau-to-chuc/person/Hoi-dong-nhan-dan-22/Nguyen-Dinh-B-13/
http://mattrantoquoc.tuangiao.gov.vn/
Vhn media https://www.vhnmedia.com/danlambaovn/2015/02/toan-thang-at-ve-ta
Vesamo http://www.vesamo.org/bbs/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=18&page=4&vsite=
http://vesamo.org/bbs/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=16&page=4&vsite=
Ypm https://ypm.vn/danh-cong-ty-theo-nganh/tp-ho-chi-minh-2/hiep-hoi-4500/2
Search https://www.search.com.vn/wiki/vi/Đặng_Hồi_Xuân
Viromas http://www.viromas.org/

Chúng tôi có trên các mạng xã hội:

 

Maps https://www.google.com/maps?cid=6698478254869654605
Business site https://vietpeace.business.site/
Google business https://business.google.com/website/vietpeace/
Facebook https://www.facebook.com/Viet-Peace-155981146587105
1 https://500px.com/p/vietpeace
2 https://www.pinterest.com/vietpeaceorg/
3 https://www.youtube.com/channel/UCvQz8Zp_AbTNiLgJXLw202A/about
4 https://www.goodreads.com/vietpeace
5 https://angel.co/u/vietpeace
6 https://www.behance.net/vietpeace
7 https://dribbble.com/vietpeace/about
8 https://www.linkedin.com/in/vietpeace/
9 https://www.flickr.com/people/vietpeaceorg/
10 https://vietpeace.blogspot.com/
11 https://www.blogger.com/profile/08224230713464712051
12 https://vietpeace.tumblr.com/
13 https://www.kickstarter.com/profile/vietpeace/about
14 https://soundcloud.com/vietpeace
15 https://vi.gravatar.com/vietpeaceorg
16 https://vietpeaceorg.wordpress.com/
17 https://about.me/vietpeace
18 https://www.instapaper.com/p/9381038
19 https://linktr.ee/vietpeace
20 https://www.diigo.com/user/vietpeace
21 https://www.woddal.com/vietpeace
22 https://gab.com/vietpeace
23 https://ok.ru/profile/593576624907/statuses
24 https://www.godry.co.uk/members/VietPeace
25 https://yarabook.com/1628951519989283_171288
26 https://www.vietnamta.vn/profile-84102
27 https://www.liveinternet.ru/users/vietpeace/blog
28 https://player.me/vietpeace/about
29 https://ello.co/vietpeace
30 https://sites.google.com/view/vietpeace/
31 https://bit.ly/vietpeace
32 https://ioby.org/users/vietpeaceorg519987
33 https://www.twitch.tv/vietpeace/about
34 https://vietpeace.quora.com/
35 https://www.producthunt.com/@vietpeace
36 https://trello.com/vietpeaceorg/
37 https://getpocket.com/my-list/tags/vietpeace
38 https://www.intensedebate.com/people/vietpeace
39 https://thetravelbrief.com/tips/ha–noi-viet-peace
40 https://www.metal-archives.com/users/vietpeace
41 https://foursquare.com/user/1374113155/list/viet-peace
42 https://vimeo.com/user147684445
43 https://flipboard.com/@vietpeace/viet-peace-4g1jn0ihy
44 http://www.heromachine.com/forums/users/vietpeace/
45 https://tldrlegal.com/users/vietpeace
46 http://hawkee.com/profile/793885/
47 https://www.facer.io/u/vietpeace
48 https://www.folkd.com/user/vietpeace
49 http://www.lawrence.com/users/vietpeace/
50 https://myspace.com/vietpeaceorg
51 https://www.mapleprimes.com/users/vietpeace
52 https://pastebin.com/u/vietpeace
53 https://qiita.com/vietpeace
54 https://www.diggerslist.com/vietpeace/about
55 https://godotengine.org/qa/user/vietpeace
56 https://www.credly.com/users/vietpeace/badges
57 https://hub.docker.com/u/vietpeace
58 https://www.wishlistr.com/vietpeace
59 https://www.codechef.com/users/vietpeace
60 https://sketchfab.com/vietpeace
61 https://issuu.com/vietpeace
62 https://pubhtml5.com/homepage/yjgt
63 https://fliphtml5.com/homepage/bkrmn
64 https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/4516007
65 https://d.cosx.org/u/vietpeace
66 http://ttlink.com/vietpeace
67 https://www.magcloud.com/user/vietpeace
68 https://ko-fi.com/vietpeace
69 https://www.bakespace.com/members/profile/vietpeace/1295888/
70 https://cycling74.com/author/61187ad27175a8725bd17550
71 https://community.virginmedia.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/826324
72 https://mxsponsor.com/riders/vietpeace
73 https://www.catchafire.org/profiles/1712488/
74 https://www.spreaker.com/user/15047653
75 https://www.lifeofpix.com/photographers/vietpeace/
76 https://www.creativelive.com/student/viet-peace
77 https://www.babelcube.com/user/viet-peace
78 https://www.misterpoll.com/users/1583556
79 https://devpost.com/vietpeaceorg
80 https://www.youmagine.com/vietpeace/designs
81 https://www.weddingbee.com/members/vietpeace/
82 https://www.sqlservercentral.com/forums/user/vietpeace
83 https://www.mixcloud.com/vietpeace/
84 https://comicvine.gamespot.com/profile/vietpeace/about-me/
85 https://telegra.ph/Viet-Peace-08-15
86 https://sallatunturinkoulu.purot.net/profile/vietpeace
87 https://www.zotero.org/vietpeace/cv
88 https://artmight.com/user/profile/231204
89 https://visual.ly/users/vietpeaceorg/portfolio
90 https://www.noteflight.com/profile/507e6362d27d4979dcf2ff75721a2db5f9a27b74
91 https://www.helpforenglish.cz/profile/212129-vietpeace
92 https://timeswriter.com/members/vietpeace/profile/
93 https://piqs.de/user/vietpeace/
94 https://fr.eyeka.com/u/vietpeaceorg
95 https://pbase.com/vietpeace/profile
96 https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1489906.page
97 https://yemle.com/profile/vietpeace
98 https://calis.delfi.lv/profils/lietotajs/240627-vietpeace/
99 https://coub.com/vietpeace
100 https://peatix.com/user/9430846/view
101 https://wakelet.com/@vietpeace
102 https://www.gta5-mods.com/users/vietpeace
103 https://www.designspiration.com/vietpeaceorg/saves/
104 https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/95323/vietpeace.html
105 https://wefunder.com/vietpeace
106 https://pantip.com/profile/6597049#topics
107 https://gfycat.com/@vietpeace
108 http://uid.me/vietpeace
109 https://www.pearltrees.com/vietpeace
110 https://www.lonelyplanet.com/profile/vietpeace
111 http://programujte.com/profil/35347-viet-peace/
112 https://anchor.fm/vietpeace
113 https://www.hebergementweb.org/members/vietpeace.169108/
114 https://www.provenexpert.com/viet-peace/
115 https://miarroba.com/vietpeace
116 https://www.forexfactory.com/vietpeace
117 https://my.archdaily.com/us/@viet-peace
118 http://www.good-tutorials.com/users/vietpeace
119 https://coolors.co/u/vietpeace
120 https://degreed.com/profile/vietpeace/collection
121 https://www.blurb.com/user/vietpeace
122 https://app.roll20.net/users/9452053/vietpeace
123 https://independent.academia.edu/VietPeace
124 https://findery.com/vietpeace
125 https://www.ranker.com/writer/vietpeace
126 https://dogforum.co.uk/members/vietpeace.105934/
127 https://www.cakeresume.com/me/vietpeace
128 https://ignitiondeck.com/id/dashboard/?backer_profile=109706
129 https://profile.hatena.ne.jp/vietpeace/
130 https://forum.cs-cart.com/user/152756-vietpeace/
131 https://www.beatstars.com/vietpeace/about
132 http://recipes.mentaframework.org/user/profile/148070.page
133 https://www.roleplaygateway.com/member/vietpeace/
134 https://www.doyoubuzz.com/viet-peace
135 https://www.podomatic.com/podcasts/vietpeaceorg
136 https://starity.hu/profil/297350-vietpeace/
137 https://www.mojomarketplace.com/user/vietpeace-y011WEzyHF
138 https://communities.bentley.com/members/76bd7e38_2d00_4266_2d00_4be1_2d00_82fa_2d00_a35b27d88c3a
139 https://forums.iis.net/members/vietpeace.aspx
140 https://www.crokes.com/vietpeace/profile/
141 https://ameblo.jp/vietpeace/entry-12692362564.html
142 http://vietpeace.bravesites.com/
143 https://www.ultimate-guitar.com/u/vietpeace
144 https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2372732
145 https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/vietpeace
146 https://www.bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/userId/107265
147 https://vietpeace.webgarden.com/
148 https://vietpeace.hpage.com/welcome.html
149 http://rosalind.info/users/vietpeace/
150 http://onlineboxing.net/jforum/user/profile/120356.page
151 http://vietpeace.jigsy.com/
152 https://www.theodysseyonline.com/user/@vietpeace
153 http://www.aytoloja.org/jforum/user/profile/174620.page
154 https://play.eslgaming.com/player/17122171/
155 https://www.metooo.io/u/vietpeace
156 https://forums.giantitp.com/member.php?245477-vietpeace
157 https://forums.prosportsdaily.com/member.php?1048104-vietpeace
158 https://www.huntingnet.com/forum/members/vietpeace.html
159 https://www.rctech.net/forum/members/vietpeace-256387.html
160 https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42273811
161 https://subrion.org/members/info/vietpeace/
162 https://nhattao.com/members/user2899401.2899401/
163 https://www.allmyfaves.com/vietpeace
164 http://www.anabolicsteroidforums.com/members/63577-vietpeace
165 https://linkhay.com/u/vietpeace
166 https://descubre.beqbe.com/p/vietpeace
167 https://roundme.com/@vietpeace/about
168 https://www.11secondclub.com/users/profile/1508775
169 https://www.veoh.com/users/vietpeace
170 https://www.ohay.tv/profile/vietpeace
171 https://www.reverbnation.com/artist/vietpeace
172 http://www.authorstream.com/vietpeace/
173 https://www.trainsim.com/vbts/member.php?457187-vietpeace
174 https://www.free-ebooks.net/profile/1323341/vietpeace
175 https://www.myminifactory.com/users/vietpeace
176 http://www.ihubbub.com/vietpeace
177 https://tinhte.vn/members/vietpeace.2850262/
178 https://community.aodyo.com/user/vietpeace
179 https://community.windy.com/user/vietpeace
180 https://www.hulkshare.com/vietpeace
181 https://www.bonanza.com/users/49874483/profile
182 https://www.threadless.com/@vietpeace/activity
183 https://forums.funny-games.biz/members/vietpeace.2012869/
184 https://forums.alliedmods.net/member.php?u=314155
185 https://forums.holdemmanager.com/member.php?u=353426
186 https://forums.eugensystems.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=113119
187 http://vietpeace.moonfruit.com/
188 https://os.mbed.com/users/vietpeace/
189 https://www.teachertube.com/user/channel/vietpeace
190 https://www.cplusplus.com/user/vietpeace
191 https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/vietpeace/
192 https://www.deviantart.com/vietpeace
193 https://tapas.io/vietpeaceorg
194 https://flythemes.net/forums/users/vietpeace/
195 https://lookbook.nu/vietpeace
196 https://notionpress.com/author/395256
197 https://cults3d.com/en/users/vietpeace
198 https://vietpeace.mystrikingly.com/
199 https://www.methodspace.com/members/vietpeace/profile/
200 http://sonicsquirrel.net/detail/user/vietpeace/
201 https://seedandspark.com/user/vietpeace
202 http://www.effecthub.com/user/1968580
203 https://blip.fm/vietpeace
204 https://app.glosbe.com/profile/6832632018681990620
205 https://www.bitchute.com/channel/SelAdD1vO0gu/
206 https://guides.co/p/vietpeace
207 https://connect.garmin.com/modern/profile/a188fbfa-cc9a-483c-a7e7-59195b159a3a
208 https://band.us/band/85006420/intro
209 https://mastodon.online/@vietpeace
210 https://my.desktopnexus.com/vietpeace/
211 https://forum.pcformat.pl/vietpeace-u
212 https://public.tableau.com/app/profile/vietpeace
213 https://forum.dzpknews.com/space-uid-401565.html
214 http://www.shadowera.com/member.php?115496-vietpeace
215 http://vnvista.com/forums/member87697.html
216 https://forum.geonames.org/gforum/user/profile/606140.page
217 https://www.a5oc.com/members/vietpeace.133093/#about
218 https://underworldvn.com/members/vietpeace.70798/#about
219 http://forum.efilmvn.com/index.php?members/vietpeace.919/#about
220 https://www.nissanforums.com/members/vietpeace.307398/#about
221 https://www.ourbeagleworld.com/members/vietpeace.238856/#about
222 https://forums.goha.ru/member.php?u=1475449
223 https://redliberal.com/@vietpeace
224 https://bittube.tv/profile/vietpeace/about