Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc thăm và khảo sát Dự án xây dựng Cung Hữu nghị Việt – Trung

Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc thăm và khảo sát Dự án xây dựng Cung Hữu nghị Việt – Trung

Share This Post