Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba

Phóng sự ảnh Xem thêm