Đại hội IX Công đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm