Trao Kỷ niệm chương cho Giám đốc Đài truyền hình MBC (Hàn Quốc)

Trao Kỷ niệm chương cho Giám đốc Đài truyền hình MBC (Hàn Quốc)

Share This Post